Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GALERIA - budowa kanalizacji sanitarnej

Brak opisu obrazka
Galeria przedstawia zdjęcia obrazujące przebieg i uzyskany efekt prac budowlanych  realizowanych w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscoości Walce i Grocholub oraz Rozkochów".


ROZKOCHÓW


ul. Osiedlowa

 

 

ul. Budowlanych

 

 

ul. Wiejska

 

 

GROCHOLUB

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 

WALCE

PRZEPOMPOWNIE

Brak opisu obrazka
ul. Łąkowa  PW NR-1
 

Brak opisu obrazka
ul. Opolska  PW NR-2
 

Brak opisu obrazka
 ul. Nowa  PW NR-3

Brak opisu obrazka  
ul. Reymonta  PW NR-4

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Realizacja Realizacja

Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja

Realizacja Realizacja Realizacja

Realizacja Realizacja Realizacja

Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja

Właściwa realizacjia rozpoczęła sie po przekazaniu placu budowy, które nastąpiło w dniu 16 czerwca 2010 roku: 

Realizacja Realizacja Realizacja

Po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane  zoastał wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 26 maja 2010 roku został podpisany kontrakt.

Realizacja Podpisanie umowy

Wersja XML