Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na roboty budowlane

W dniu 26.05.2010 r. w Urzędzie Gminy Walce została podpisana umowa na roboty budowlane z:
1. Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „M+” Sp. z o.o.
47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 13b
2. Kędzierzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „KPRI” Sp. z o.o.
47-207 Kędzierzyn-Koźle ; ul. Kłosowa 4
Działające w formie KONSORCJUM wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 26.04.2010 r.

Podpisanie umowy na roboty budowlane Podpisanie umowy na roboty budowlane
Podpisanie umowy na roboty budowlane Podpisanie umowy na roboty budowlane
 

Wersja XML