Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

Zgodnie z przyjętym w dniu 14 maja 2002 r.: „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 r.
Więcej informacji związanych z postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest zamieszczono w załącznikach.

DOCProcedury postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.doc
DOCazbest zgłoszenie.doc
DOCazbest_ocena.doc
DOCazbest_zakonczone.doc

Wersja XML