Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

DOCObwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.doc
PDFuchwala1-1projekt powołanie Zespołu.pdf
PDFUchwała.Projekt. opłat za świadczenia.pdf
PDFUchwała.Projekt.GZO Regulamin udziel.pomocy.pdf
PDFUchwała.Projekt.GZO upowazn.Kierow.Ośr..pdf
PDFUchwała.Projekt.inkaso podatków.pdf
PDFUchwała.Projekt.pod od nieruchomości.pdf
PDFUchwała.Projekt.zm.w STATUCIE.pdf

Wersja XML