Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Co i gdzie w urzędzie

Urząd Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. (77) 466 01 08,  407 60 70
fax (77) 466 07 84
e-mail:

godziny urzędowania:
poniedziałek:  8:00 - 16:00
wtorek - piątek:  7:15 - 15:15


Pokój nr 10  -  tel. 77 4667 541

WójtPokój nr 8  -  tel. 77 4667 541

Sekretarz

 

Pokój nr 17 -  tel. 77 4667 541

Skarbnik Gminy

 

Pokój nr 9  -  tel. 77 4667 541

Sekretariat

 

Pokój nr 4  -  tel. 77 4667 551

Urząd Stanu Cywilnego, Biuro meldunkowe

Działalność gospodarcza

 

Pokój nr 14  -  tel. 77 4667 557

Referat Gospodarki: Gospodarka Gruntami, Fundusze Strukturalne, Planowanie Przestrzenne, Promocja Gminy

 

Pokój nr 12  -  tel. 77 4667 550

Referat Infrastruktury i Inwestycji: Budownictwo, Zamówienia Publiczne, Ochrona Środowiska

 

Pokój nr 11  -  tel. 77 4667 548

Referat Infrastruktury i Inwestycji: Gospodarka komunalna, sprawy rolnictwa 

 Referat Organizacyjny: OC, Kadry

 

Pokój nr 13  -  tel. 77 4667 549

Referat Finansowy: Podatki 

 

Pokój nr 15  -  tel. 77 4667 547

Kasa

 

Pokój nr 16  -  tel. 77 4667 546

Referat finansowy

 

Pokój nr 19 -  tel. 77 4667 543 (każdy wtorek)

Leśnictwo

 

 

 


 

Pokój nr 2  -  tel. 77 4667 553

Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

 

Pokój nr 6  -  tel. 77 4667 552

Gminny Zespół Oświaty

 

Wersja XML