Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

 

1. Wójt : Marek Śmiech

   Sekretariat:  tel. 77 4667 541

2. Zastępca Wójta : Rafał Miczka

   Sekretariat:  tel. 77 4667 543
 

3. Sekretarz : Ilona Wyciślok

    Sekretariat:  tel. 77 4667 541
 
 

4. Referat Organizacyjny :

Kierownik: Ilona Wyciślok tel. 77 4667 541

 • stanowisko pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Rady,
 • stanowisko pracy ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i Kadr
 • stanowisko pracy ds. Informatyki
 • stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

5. Referat Finansowy :
    Skarbnik Gminy : Roman Schwarzer - tel. 77 4667 544

 

6. Referat Infrastruktury i Inwestycji
    Kierownik:  Ewa Krasowska - tel. 77 4667 550

 

7. Referat Gospodarki
    Kierownik:  Anna Zdera - tel. 77 4667 557

 

8. Urząd Stanu Cywilnego
    Zastępca kierownika:  Sybilla Florek - tel. 77 4667 551

 

9. Radca Prawny – Obsługa Prawna Urzędu

 

 

 

 

Wersja XML