Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pani Krystyna Linek - Sołtysem roku 2006

W Senacie RP w Warszawie 11 maja 2007 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Sołtys roku 2006” połączone z konferencją „Propozycje zmian legislacyjnych a wzmocnienie roli sołectw i sołtysów”.
Organizatorem uroczystości była redakcja „Gazety Sołeckiej” wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, a patronat nad konkursem objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.
Tytułem „Sołtysa roku 2006” uhonorowano 12 najbardziej przedsiębiorczych sołtysów z całej Polski, wyłonionych z pośród 1200 kandydatów, wśród nich  znalazła się  pani Krystyna Linek sołtys wsi Dobieszowice w gminie Walce.
Laureaci otrzymali wiele nagród rzeczowych, a wśród nich była statuetka sołtysa roku przedstawiająca sołtysa Wąchocka wręczana przez prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Pana Ireneusza Niewiarowskiego oraz rower ufundowany przez   BGŻ.
Przypomnieć należy, że Pani Krystyna funkcję sołtysa pełni nieprzerwanie przez okres 16 lat  i wyróżnienie to jest wyrazem uznania za poświęcenie, docenieniem zaradności i talentów organizatorskich, umiejętności współdziałania z mieszkańcami sołectwa.
W uroczystości wręczenia nagród oraz w dyskusji z parlamentarzystami i prof. Jerzym Regulskim nt. projektu ustawy o funduszu sołeckim uczestniczyli Wójt Gminy Walce Bernard Kubata, pracownik UG Walce Ilona Wyciślok oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego Czesław Kudzia.
                  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
                 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
                 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
                                Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML