Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach

W XV Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach udział wzięło 6 chórów i 25 zespołów śpiewaczych, w których wystąpiło 680 wykonawców- w tym 153 dzieci i młodzieży. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczestników zwiększyła się o 150 osób.
                                         Nagrody przyznano:
                                        W kategorii chórów:                                                  

I miejsce Chór Bel Canto z Polskiej Cerekwi - Puchar Wójta Gminy Walce i nagroda Konsula Gen.
II miejsce Chór Glogovia z Głogówka.              – nagroda Konsula Generalnego Niemiec
II miejsce Chór Heimatklang z Kłodnicy            - nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Admin
II miejsce Chór Heimattreu z Gogolina               - nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin     
III miejsce Chór Tarnaue Gesangchor z Tarnowa Opolskiego – nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin.
W kategorii Zespołów Śpiewaczych:

I miejsce Zespół Frohsin z Leśnicy                    -      nagroda Konsula i Puchar Wójta Gminy Walce
II miejsce Zespół Walczanki z Walec                   -     nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin
II miejsce Zespół Wengerner Echo z Węgier      -   nagroda Marszałka     
II miejsce Zespół Ligockie Wrzosy z Ligoty Prószkowskiej   - nagroda Marszałka
III miejsce zespół Dobrzenianki z Dobrzenia Wielkiego - nagroda Zarządu Wojewódzkiego TSKN
III miejsce zespół Cantate z Czarnowąsów                 -   nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin
III miejsce Zespół Kosorowiczanki z Kosorowic     - nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin
III miejsce Zespół Sternentaler – Kotórz Mały         - nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin
III miejsce Zespół Die Neudorfer – Nowa Wieś       - nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin
Wyróżnienia:
Heimatmelodie- Walce                          -     nagroda Dyrektora GOK Walce
Solarzanki – Solarnia                             -    nagroda Banku Spółdzielczego
Krzanowiczanki – Krzanowice              -    nagroda Zarządu Wojewódzkiego TSKN
Biesiadnicy – Dziewkowice                  -     nagroda Zarządu Wojewódzkiego TSKN
Heimatmelodie – Siołkowice                 -    nagroda Banku Spółdzielczego
Mazelunki – Popielów                           -     nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin
Echo Krośnicy – Krośnica                     -     nagroda Zarządu Gminnego TSKN w Walcach
Heidi – Ozimek                                      -     nagroda Ministra Spraw Wew. i Admin
 
Nagroda za debiut:
Sternchen – Chrzelice                                   nagroda Starosty Krapkowickiego
Ponadto pani Maria Żmija- Glombik otrzymała dyplom uznania oraz nagrodę książkową za piętnastoletnią organizację festiwalu   od przewodniczącego ZW TSKN posła Henryka Krolla oraz nagrodę rzeczową od Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu.
Każdy z uczestniczących zespołów otrzymał pamiątkową statuetkę i dyplom za udział w XV Festiwalu.
Jak co roku atmosfera na festiwalu była wspaniała, zespoły wyjechały z Walec zadowolone żegnając się do przyszłego roku.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML