Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Straduni

INFORMACJA Z GMINNYCH ZAWODÓW
SPORTOWO-POŻARNICZYCH           
STRADUNIA - 10.06.2012 r.

10 czerwca 2012 roku na boisku sportowym w Straduni odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Walce. Zawody zaszczycili swoją obecnością: Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach mł. bryg. Marek Kucharski oraz Wójt Gminy Walce Bernard Kubata. Komisji sędziowskiej przewodniczył asp. Roman Wyszka z KP PSP w Krapkowicach. Zawody otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Dh Bernard Kubata.   Następnie wyróżniający się strażacy zostali odznaczeni odznaczeniami korporacyjnymi: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Dh Marek Kucharski, brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Dh Roman Hoppe, Łukasz Malkowski oraz Marek Śmiech natomiast odznaką STRAŻAK WZOROWY wyróżnieni zostali: Dh Marcin Glombik i Robert Kostka.  

 W zawodach rywalizowało 25 drużyn OSP, które startowały w 5 kategoriach. Najlepsze wyniki osiągnęły:

w kategorii seniorzy:

I miejsce OSP Stradunia

II miejsce OSP Zabierzów

III miejsce OSP Rozkochów

 w kategorii KDP – kobiety

I miejsce OSP Brożec

II miejsce OSP Kromołów

 w kategorii MDP – chłopcy

I miejsce OSP Kromołów

II miejsce OSP Grocholub

III miejsce OSP Stradunia

 w kategorii MDP – dziewczyny

I miejsce OSP Kromołów

II miejsce OSP Brożec           

 w kategorii HDP – chłopcy

I miejsce OSP Zabierzów

II  miejsce OSP Brożec

III  miejsce OSP Grocholub

 w kategorii HDP – dziewczyny

I miejsce OSP Kromołów

 w kategorii OLD BOY

I miejsce OSP Kromołów

II miejsce OSP Zabierzów

 Po odczytaniu protokołu komisji sędziowskiej puchary otrzymały zwycięskie drużyny  w poszczególnych kategoriach, a pamiątkowe dyplomy wręczono wszystkim drużynom uczestniczącym w zawodach. Harcerskie Drużyny Pożarnicze otrzymały ponadto nagrody rzeczowe. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonał Wójt Gminy Walce Bernard Kubata.

Zawody obserwowało wielu mieszkańców Gminy Walce.

  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Wersja XML