Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Brak opisu obrazka

Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Walcach w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Data podpisania umowy: 4 grudnia 2019 r.

Wartość środków Funduszu Solidarnościowego: 2.516.641,56 zł

Całkowita wartość projektu: 2.624.905,85 zł

Termin realizacji zadania Moduł I – utworzenie Centrum: 04 grudnia 2019 r. do dnia 30.09.2022 r.

 

Tworzone Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie zapewniało bazę lokalową dla osób niepełnosprawnych zarówno w ramach całodobowej opieki jak również dla osób w ramach opieki dziennej.

Celem głównym Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania
w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

 

 

Wersja XML