Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie – AZBEST 2019


W związku z planowanym  przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu


ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie zadań
z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest,

prosimy wszystkich zainteresowanych tym tematem

Mieszkańców naszej gminy

o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Walcach

– I piętro pokój nr 12,

celem oszacowania ilości azbestu

planowanego do usunięcia w 2019 roku.
 

Na zgłoszenia czekamy do 6 maja 2019r. do godz. 12:00

 

WAŻNE

Prawdopodobnie tylko osobom odpowiadającym

na to ogłoszenie zostanie przyznane dofinansowanie.
 

 

 

 

 

Wersja XML