Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nielegalne miejsca magazynowania odpadów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

W związku z coraz częstszymi przypadkami występowania  miejsc nielegalnych składowisk odpadów, zwracamy się do Państwa z prośbą o pisemne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania i transportu odpadów lub ich wykorzystywania przez gospodarstwa rolne jako ulepszacza gleby w przypadku podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności. Właściwa postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności substancjami niebezpiecznymi.

Wersja XML