Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs „NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA” - spot filmowy

Szanowni Państwo,

Konkurs „NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA”  w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”,polega na przygotowaniu spotu filmowego promującego lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody.

 

Informacje nt. konkursu znajdują się w załączeniu oraz na naszej stronie internetowej:

https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-na-spot-filmowy-naturalnie-roznorodna-aglomeracja-opolska

PDFRegulamin konkursu - spot filmowy.pdf

DOCXZałączniki - spot filmowy.docx

Wersja XML