Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek przedłożenia Informacji o wyrobach zawierających azbest

Mieszkańcy Gminy Walce posiadający na terenie swoich nieruchomości azbest w każdej postaci tj. zarówno stanowiący pokrycie dachowe jak i pryzmowany zobowiązani są do przedkładania Wójtowi corocznej Informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia

Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:       
1)   jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi,           
2)   drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wzór Informacji o wyrobach zawierających azbest:

DOCinwentaryzacja_azbestu_wzor.doc
 

 

Wersja XML