Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór”

Wójt Gminy Walce informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór”, umowa dotacji Nr 54/2017/G-61/OZ-ZOA/D z dnia 31 sierpnia 2017r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 12 368,91 z czego:    
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 6 184,45 zł
2. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 4 329,12 zł
3. Beneficjenci końcowi (15% kosztów) – 1 855,34 zł.

W ramach przedmiotowego zadania udało się usunąć i unieszkodliwić łącznie 29,68 Mg azbestu.

Wersja XML