Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inauguracja Porozumienia Solidarni w obliczu zagrożeń

W dniu 18 października 2016 r. Gmina Walce przystąpiła do Porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”, na mocy którego w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych (np. powodzi), będzie mogła uzyskać pomoc, albo sama jej udzieli Partnerom Porozumienia. Sygnatariusze Porozumienia to:

Do podstawowych założeń naszego porozumienia należą:

Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali całego kraju. Ponadto śmiało można powiedzieć, że stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego realizacją żywo zainteresowana jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dowodem ogromnego wsparcia dla idei porozumienia jest obecność przedstawicieli powyższych instytucji w uroczystości podpisania dokumentu inaugurującego rozpoczęcie współpracy, a także organizacja tego wydarzenia w trakcie krajowych ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod kryptonimem „Solidarni 2016”.

 

 

Wersja XML