Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiórka popiołu i odpadów zielonych w okresie przejściowym od 1 do 30 listopada 2015r. na terenie gminy Walce

Uwaga Mieszkańcy !


     Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Związek Międzygminny „Czysty Region” w okresie przejściowym, to jest od 01 listopada do 30 listopada będzie prowadzić zarówno zbiórkę popiołu jak i odpadów zielonych. Odpady zielone prosimy wystawiać w workach (dostępnych w siedzibie gmin oraz w siedzibie Związku) w dniach odbioru popiołu zgodnie z harmonogramem.
     Przypominamy, że od 1 listopada popiół należy umieszczać w pojemniku brązowym. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że odpady zbierane selektywnie nie wolno mieszać ze sobą (tj. popiół nie może być w jednym pojemniku z odpadami zielonymi).

Wersja XML