Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi


Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach

ul. Opolska 23 A
47-344 Walce

tel. 77 4660 839

www: biblioteka.walce.pl

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach:  Edyta Garus

 

Historia Biblioteki Publicznej w Walcach liczy ponad 50 lat.
Swoją działalność rozpoczęła w 1957 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Walcach.

Pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej w nowo powstałej bibliotece dokonano 10 listopada 1962 roku. Pod numerem pierwszym wpisano książkę pt.” Zagubieni wśród lodów” W. Albanowa.
W niewielkich pomieszczeniach zgromadzono księgozbiór , który na koniec 1957 roku liczył 2320 woluminy.W miarę upływu czasu przybywało książek i poszerzał się krąg czytelników.Pod koniec lat pięćdziesiątych biblioteka psiadała już 3962 woluminy.Lata te charakteryzują się stałym rozwojem czytelnictwa.

Biblioteka szczyci się dorobkiem,na który pracowało wielu bibliotekarzy. Od początku istnienia walecka biblioteka borykała z trudnościami lokalowymi. Wymowny jest fakt,że do roku 1991 Bibloteka zmieniła siedzibę dwukrotnie. Mieściła się kolejno w budynku przy ulicy Pl.Górny, następnie w budynku przy ul.Opolskiej .Wreszcie w 1991 roku otrzymała pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku Domu Kultury przy ul.Opolskiej 23a, które zajmuje do dziś i ma bardzo dobre warunki lokalowe jest duża i przestronna.

Na terenie gminy Walce działa obecnie Gminna biblioteka Publiczna z siedzibą w Walcach, posiadająca:
- wypożyczalnie dla dorosłych
- wypożyczalnie dla dzieci i młodzieży
- czytelnie internetową
- oraz trzy filie w miejscowościach: Rozkochów, Stradunia, Brożec.

Biblioteka wraz z Filiami obsługuje rocznie ponad 1000 czytelników.
Oferuje czytelnikom zbiory liczące  43761  woluminów.
Na księgozbiór składa się :
- literatura piękna polska i obca dla dorosłych
- literatura dziecięca
- literatura popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych
- ksiegozbior podręczny
- ksiegozbiór regionalny
- lektury dla szkoły podstawowej,gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
- księgozbior niemieckojęzyczny

Systematycznie w miarę posiadanych środków uzupełnia się księgozbiór, mając na uwadze zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych lokalnej społeczności.

Oferuje również wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do Internetu.
Z oferty można skorzystać codziennie w godzinach otwarcia Gminnej Biblioteki w Walcach. Oferujemy stanowiska komputerowe, na których zainstalowane są programy Word, Exel.

Działalność naszej biblioteki to nie tylko udostępnianie zbiorów.

Wychodząc naprzeciw zróżnicownym potrzebom swoich czytelników i w miarę naszych możliwości staramy się zapewnić naszym czytelnikom atrakcje w postaci spotkań autorskich,warsztatów edukacyjnych, wykładów, wystaw, konkursów, wycieczek czy też spotkań z ciekawymi ludźmi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach czynna jest:

- w poniedziałeki,środy i piąteki w godz. 10°°-18°°
- we wtorki i czwartki w godz.8°°-16° 

Filie:

Filia w Straduni

Mieści się w na budynku parafialnym. Posiada wypożyczalnie z wolnym dostępem do półek i wygospodarowany kącik na czytelnie. Załóżona została w 1988 roku.

Godziny otwarcia:
poniedziałek 13.00-18.00
wtorek14.00-18.00
czwartek14.00-18.00
piątek 14.00-18.00

Filia w Rozkochowie

Mieści się w budynku komunalnym w centrum wsi. Założona została w 1962 roku.

Godziny otwrcia:
poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 15.00-19.00
środa 9.00-13.00
czwartek14.00-18.00
piątek 15.00-19.00

Filia w Brożcu

Mieści się w budynku szkolnym i dzieli pomieszczenie z biblioteką szkolną. Założona została w 1962roku.

Godziny otwrcia:
poniedziałek 13.00-17.00
środa 9.00-12.00
piątek 13.00- 16.00 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML