Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadzór nad budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Walce

Brak opisu obrazka
Realizacja Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót budowlanych.
Bezpośrednio nad właściwym przebiegiem realizacji projektu prac czuwają:  WFOSiGW w Opolu oraz Inżynier Kontraktu i Jednostka Realizująca Projekt.
W ramach cyklicznie organizowanych rad budowy na bieżąco przedstawiane są przez Wykonawcę raporty z postępu prac, a także omawiane i rozwiązywane są problemy związane z realizacją budowy sieci kanalizacyjnej.
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML