• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opis projektu

Na skanalizowanie  kolejnych części gminy Walce  podpisano  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 27.01.2010 roku umowę o dofinansowanie w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”, nr POIS.01.01.00-00-175/09 w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM, priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 . 

Gmina Walce realizować będzie projekt  w miejscowościach Grocholub i Walce o szacunkowej  wartości 18 216 285 zł z czego dotacja unijna z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko wynosi  11 217 057 zł.

 

Szczegóły realizowanego projektu przedstawia prezentacja:

PDFBudowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce - prezentacja.pdf

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4473881
w tym miesiącu: 40973
dzisiaj: 757

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1