Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty

Urząd Gminy Walce tworzy bank informacji o działalności firm  mających wpływ na rozwój gminy.  Lokalni przedsiębiorcy oraz zakłady zainteresowane umieszczeniem ich w zbiorczej publikacji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy na adres e-mailowy:  lub osobisty - pokój nr 11 (stanowisko redaktora stron internetowych).
Informacje wykorzystywane do publikacji - równocześnie zamieszczane w postaci elektronicznej w internecie na stronie www.walce.pl - zawierać będą dane uzyskane przez Urząd Gminy za zgodą właścicieli firm, bądź dane o charakterze ogólnie dostępnym.
Do podstawowych informacji zamieszczanych w publikacji zaliczać będziemy: krótka historia firmy, profil produkcji, itp., zdjęcie siedziby firmy i ew. inne istotne zdjęcia dotyczące firmy, telefony, faksy, e-maile, strony internetowe, wizytówki. W miarę napływu informacji publikacje będą poszerzane o nowe zagadnienia. Mamy nadzieję, że ta forma promocji będzie interesująca i przyczyni się do dalszego rozwoju firmy. 

 

Wersja XML