Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 

Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi

 

Wójt Gminy Walce ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Walce, do pisemnego zgłaszania propozycji do w/w Programu do dnia 06 listopada 2013 r.

 

Projekt Programu wraz z Formularzem konsultacji dostępny jest na stronie www.bip.walce.pl :

 

 

http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_walce&id_dzi=1&lad=a&id_dok=2145&id_men=65&powrot=1&slowo_szuk=&archiwum_szuk=0&gdzie_szuk=dokument

 

 

 

 

 

 

Wersja XML