Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego monitoringu przeglądowego i kontrolnego jakości wody w dniu 01.09.2014 r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania: SUW-woda uzdatniona, Żużela – WOZ.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 08.09.2014 r. nr 670/W/N/OKK/14 oraz 671/W/N/OKK/14 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 


Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego monitoringu przeglądowego i kontrolnego jakości wody w dniu 02.06.2014 r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.

Próbka została pobrana w stałym punkcie pobierania: Walce-Caritas-rehabilitacja.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 12.06.2014 r. nr 376/W/N/OKK/14 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 


Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego monitoringu przeglądowego i kontrolnego jakości wody w dniu 11.03.2014 r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania: Brożec – Szkoła Podstawowa, Stradunia – Szkoła Podstawowa, Żużela = Ośrodek Zdrowia.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 19.03.2014 r. nr 187/W/N/OKK/14 oraz z dnia 22.04.2014 r. nr 227,228/W/N/OKK/14 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 


Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego  monitoringu przeglądowego i kontrolnego jakości wody w dniu 12.11.2013 roku pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.

Próbka została pobrana w stałym punkcie pobierania:    Walce-Caritas-rehabilitacja.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 11.12.2013 r. nr 757/W/N/OKK/13 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone  w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego  monitoringu przeglądowego i kontrolnego jakości wody w dniu 12.11.2013 roku pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.

Próbka została pobrana w stałym punkcie pobierania:    Żużela - WOZ.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 25.11.2013 r. nr 758/W/N/OKK/13 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone  w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 


Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego monitoringu przeglądowego i kontrolnego jakości wody w dniu 04.02.2013 r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania: SUW – woda uzdatniona, Żużela - WOZ.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

 

Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 11.02.2013 r. nr 70-71/W/N/OKK/13 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 


Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody w dniu 18.06.2012 r. oraz 16.07.2012 r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania: Walce – gabinet rehabilitacyjny, Żużela – Szkoła Podstawowa, Żużela – WOZ.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 05.07.2012 r. nr 413,414/W/N/OKK/12 oraz sprawozdania próbki badanej powtórzonej – sprawozdanie z dnia 27.07.2012 r. nr 526/W/N/OKK/12 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez  ludzi . W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody w dniu 5.03.2012 r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.

Próbki została pobrana w stałych punktach pobierania: SUW – woda uzdatniona, Brożec- Szkoła Podstawowa.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 15.03.2012 r. nr 140,141/W/N/OKK/12 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone  w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi . W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody w dniu 17.05.2011 r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie.
Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania: Brożec – Szkoła Podstawowa Żużela – Ośrodek Zdrowia.
Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.
Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 26.05.2011r. nr 365/W/N/OKK/11 oraz z dnia 10.06.2011r. nr 366/W/N/OKK/11 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
lek. med. Piotr Rusecki


OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi . W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody w dniu 24.01.2011 r. i 28.02.2011r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.
Próbka została pobrana w stałym punkcie pobierania: SUW – woda uzdatniona, Walce - Urząd Gminy, Walce – gabinet rehabilitacyjny, Stradunia – sklep spożywczy.
Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.
Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 07.02.2011r. nr 53,54/W/N/OKK/11 oraz z dnia 07.03.2011r. nr 142-144/W/N/OKK/11 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


 

OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 08.11.2010r.. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania-SUW-woda uzdatniona, Brożec Szkoła Podstawowa.Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne.
Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 15.11.2010 r. r. nr 1003/W/N/OKK/10, oraz z dnia 22.11.2010r. nr 1004/W/N/OKK/10 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 

 


 


OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi . W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody w dniu 18.05.2010 r. i 25.05.2010r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.
Próbka została pobrana w stałym punkcie pobierania: SUW – woda uzdatniona, Szkoła Podstawowa w Straduni i w Brożcu. Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.
Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 28.05.2020 r. i 31.05.2010 r. Nr 385, 422, 423/W/N/OKK/10 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


 


OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państawowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludziW ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody w dniu 18.05.2010 r. pobrano do badań wodę z wodociągu w Rozkochowie.Próba została pobrana w stałym punkcie pobierania: SUW- woda uzdatniona. Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 24.05.2010 r. nr 384/W/N/OKK/10 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 


 


OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.W ramach prowadzonego monitoringu przegladowego jakości wody w dniu 09.02.2010r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie.Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania: Walce- Urząd Gminy. Zużela-WOZ.
Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 26.02.2010 r. nr 100/W/N/OKK/10 oraz z dnia 02.03.2010 r. nr 148/W/N/OKK/10 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.W ramach prowadzonego monitoringu przegladowego jakości wody w dniu 17.11.2009r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Rozkochowie.Próbka została pobrana w stałych punktach pobierania -Brożec-Szkoła
Podstawowa.Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 07.12.2009 r. nr 944/W/N/OKK/09 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia  wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 

 kliknij, aby zobaczyć w pełnym wymiarze: Brak opisu obrazka         Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 11.02.2008r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania -SUW- woda uzdatniona, Brożec: Szkoła Podstawowa oraz Żużela- Ośrodek Zdrowia. Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 18.02.2008r. nr 83/W/N/08 i 86/W/N/08 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 mara 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 14.07.2008 r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania - SUW-woda uzdatniona, Walce-Urząd Gminy, Stradunia - sklep spożywczy. Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 31.07.2008 r. nr.518,519,521/W/N/08 stwierdzono, ze jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 01.10.2008r. i 14.10.2008r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania -Żużela -WOZ, SUW - woda uzdatniona.Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne.Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 15.10.2008 r. oraz 20.10.2008 r. nr 737/W/N/OKK/08 i 791/W/N/OKK/08 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego rozszerzonego monitoringu jakości wody w dniu 15.10.2008r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania -Brożec-Szkoła Podstawowa.Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne. Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 23.10.2008 r. nr D/1160/2519/2008 oraz z dnia 14.11.2008 r. nr 1072/W/N/OL/08 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.
W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 10.02.2009 r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie.Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania-SUW-woda uzdatniona, Żużela-WOZ.Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne.Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 13.02.2009 r.i 23.02.2009
r. nr 88/W/N/OKK/09, 88/W/N/OKK/09, 90/W/N/OKK/09
stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 21.04.2009r. i 12.05.2009 r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania-SUW-woda uzdatniona, Brożec -Szkoła Podstawowa.Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 30.04.2009 r.i 18.05.2009 r. nr "D"/416/1183/2009, 338/W/N/OKK/09 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 24.08.2009r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Rozkochowie. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania-SUW-woda uzdatniona, Walce-Urząd Gminy.Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne.Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 07.09.2009 r. nr 705/W/N/OKK/09, 706/W/N/OKK/09 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 

 

Wersja XML