Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walce - oferta inwestycyjna

Przez tereny wydzielone na cele przemysłowe na terenie wsi Walce przebiega droga powiatowa, która łączy się z drogą krajową nr 45 we wsi Stradunia (6km). Droga krajowa nr 45 prowadzi do autostrady A4 oraz do Republiki Czeskiej (Ostrawa). Odległość z Walec do autostrady A4 wynosi ok.20 km. Tereny pod zabudowę przemysłową posiadają sieć wodociągową Ø 225, sieć telekomunikacyjną, energetyczną, kanalizację sanitarnej.

Brak opisu obrazka

 

 

wieś : Walce

Nr
obiektu na mapie

powierzchnia całkowita
terenu
w ha

przeznaczenie
terenu

właściciel

rodzaj terenu

1

11,6

teren przemysłowo wytwórczy

osoby fizyczne

teren niezabudowany

2

2,1

teren przemysłowo wytwórczy

osoby fizyczne

teren niezabudowany

3

2,15

teren przemysłowo wytwórczy

osoby fizyczne

teren zabudowany budynkami poprodukcyjnymi (hala, biurowiec)

4

5,4

teren przemysłowo wytwórczy

osoby fizyczne

teren niezabudowany

 

                                        

adres kontaktowy:

Urząd Gminy Walce

ul. Mickiewicza 18

47-344 Walce

e-mail: ug@walce.pl

tel. 77 4667540, 77 4660108,  fax 77 4667556

 

Wersja XML