Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Walce - Gmina Przyjazna Inwestorom

Gmina Walce położona jest w uprzemysłowionym obszarze południowo-wschodniej części województwa opolskiego.

     Istotną sprawą dla podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gminy jest jej infrastruktura techniczna: pełny stopień zwodociągowania gminy, bardzo nowoczesna stacja uzdatniająca wody, dobry poziom telefonizacji, kanalizacja sanitarna na terenach inwestycyjnych oraz aktualne plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiajace lokalizowanie wszelkiego rodzaju inwestycji,  a także dobre rozwiązania komunikacyjne i wszelka pomoc władz samorządowych potencjalnym inwestorom
     Sieć dróg na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i zapewnia dojazd do wszystkich miejscowości i osad. Ogólna ich długość oceniana jest na ok. 246 km. Droga krajowa nr. 45 relacji Opole - Racibórz - Pszczyna stanowi dojazd do autostrady A-4 z jednej strony i dojazd do przejścia granicznego w Chałupkach z drugiej strony.


    Gmina posiada dwa ośrodki lokalizacji inwestycji:

  1. o powierzchni 21 ha we wsi Walce, obok których przebiega droga powiatowa, łącząca się z drogą krajową nr. 45 we wsi Stradunia (6 km).
  2. o powierzchni 34 ha, położony  we wsi Stardunia wzdłuż drogi krajowej nr. 45 prowadzącej do autostrady A-4 (14 km) oraz do granicy państwa z Republiką Czeską.

Walory gminy Walce - Gminy Przyjaznej Inwestorom  wykorzystały już firmy:

Jesteśmy w posiadaniu folderu terenów inwestycyjnych, który zawiera szczegółowe mapy oraz tereny inwestycyjne oznaczone na zdjęciach lotniczych. Folder można otrzymać w Urzędzie Gminy. Poniższa mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce jest mapą poglądową. 

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML