Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

 

1. Wójt : mgr Marek Śmiech

   Sekretariat:  tel. 77 4667 541

 

2. Sekretarz :

    Sekretariat:  tel. 77 4667 541
 
 

3. Referat Organizacyjny :

Kierownik: mgr Ilona Wyciślok tel. 77 4667 541

 • stanowisko pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Rady,
 • stanowisko pracy ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i Kadr
 • stanowisko pracy ds. Informatyki
 • stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

4. Referat Finansowy :
    Skarbnik Gminy : mgr Roman Schwarzer - tel. 77 4667 544

 

5. Referat Infrastruktury i Inwestycji
    Kierownik:  mgr inż. Edward Koszorek - tel. 77 4667 550

 

6. Referat Gospodarki
    Kierownik:  mgr inż Anna Zdera - tel. 77 4667 557

 

7. Urząd Stanu Cywilnego
    Zastępca kierownika:  mgr Sybilla Florek - tel. 77 4667 551

 

8. Radca Prawny – Obsługa Prawna Urzędu

 

 

 

 

Wersja XML