Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powódź na terenie Gminy Walce

DOCInformacja dla rolników dotycząca szkód powodziowych.doc

 


Na skutek obfitych i długotrwałych opadów deszczu nastąpił znaczny wzrost stanu wód rzeki Odry i jej dopływów, co spowodowało przekroczenie jej stanów alarmowych. Po 13 latach od Powodzi Tysiąclecia żywioł dał znać znowu o sobie i nie ominął Gminy Walce, szczególnie miejscowości Stradunia i terenów przyległych do rzeki Stradunia. W rezultacie z 19 na 20 maja przez tereny wsi Stradunia przeszła fala kulminacyjna, która wyrządziła ogromne straty. W Straduni zalane zostały ul. Lesiany, Zielona, Młyńska, cześć zabudowań przy ul. Opolskiej. Woda zalała setki ha pól uprawnych wsi Stradunia i Walce. Zalanych zostało 38 budynków mieszkalnych wraz z zabudową gospodarczą (w budynkach woda znajdowała się na wysokości ok. 1m). W powodzi bezpośrednio ucierpiało 179 osób. Inwentarz z zagrożonych gospodarstw przed nadejściem wielkiej wody został przemieszczony z terenów zalewowych do Dobieszowic i Antoszki. W Dobieszowicach swoich pomieszczeń użyczył Pan Matejka, w których umieszczono ok. 117 krów i 70 szt. trzody chlewnej nie tylko z terenów gminy Walce, ale i Koźla.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  
 

Wersja XML