Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnicy z gminy Walce pomogli poszkodowanym przez tornado w Gminie Ujazd

Rolnicy z gminy Walce okazali bezinteresowną pomoc rolnikom z powiatu Strzelce Opolskie poszkodowanym podczas tornada w dniu 15 sierpnia 2008 r.
Całość akcji pomocowej udało się przeprowadzić dzięki ofiarności rolników i dużemu zaangażowaniu sołtysów wszystkich wsi gminy którzy zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę darów w poszczególnych wsiach. Koordynatorem pomocy był Urząd Gminy Walce.
Rolnicy przekazali tam przeszło 17 ton zboża paszowego. Zboże trafiło do wsi Balcarzowice i Zimna Wódka w Gminie Ujazd z czego do wsi Balcarzowice ok. 6 ton, a do wsi Zimna Wódka ok. 11 ton. W przekazaniu darów w tych wsiach uczestniczyli ich sołtysi – Balcarzowic Pani Teresa Ćwielong i Zimnej Wódki Pan Krystian Muszkiet, którzy zorganizowali sprawny rozładunek i rozdział dla potrzebujących w swoich wsiach. Przy przekazywaniu darów dla wsi Balcarzowice obecny był Burmistrz gminy Ujazd Pan Tadeusz Kauch. Transport darowanego zboża wykonała nieodpłatnie firma P.T.U.H. TRANS-PEL Piotra Pelki z Walc. Pan Burmistrz Gminy Ujazd i sołtysi obdarowanych wsi składają tą drogą serdeczne podziękowania rolnikom-darczyńcom z gminy Walce sołtysom wsi za zorganizowanie akcji pomocy , oraz firmie z Walc która przetransportowała darowane zboże do wsi w Gminie Ujazd.

    Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
    Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
    Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML