Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Festyn Letni MN w Grocholubiu


Festyn Letni MN w Grocholubiu

W ostatni weekend czerwca br. Zarząd Gminny TSKN Walce wspólnie z DFK Grocholub zorganizowali Gminny Festyn Letni Mniejszości Niemieckiej. Impreza odbyła się na boisku sportowym w Grocholubiu. W przestronnym i funkcjonalnym namiocie udostępnionym przez firmę BIS Multiserwis z Krapkowic występowały przez dwa dni zespoły i grupy kulturalne działające na terenie gminy Walce, a także zaproszone spoza naszej gminy. Jako atrakcję festynu zapowiadano występ orkiestry dętej z Czech, niestety choroba części muzyków spowodowała, że nie mogliśmy ich posłuchać. Uczestnicy festynu zostali ugoszczeni tradycyjnym kołaczem i kawą. Poza namiotem rozlokowały się liczne stoiska gastronomiczne oraz atrakcje rozrywkowe dla dzieci i młodzieży.
W sobotnie popołudnie, po uroczystym otwarciu festynu przy udziale konsula RFN p. Ludwiga Neudorfera z małżonką, przewodniczącego ZG TSKN w Walcach p. Jerzego Mikusa, przewodniczącej DFK Grocholub p. Doroty Czerwionki, przewodniczącego RG Walce p. Piotra Nossola, prezesa zarządu BIS Multiserwis p. Mariana Siwonia i sołtysa p. Antoniego Badury, wystąpiły zespoły muzyczne „Duo Fenix – Dwa Fyniki” oraz „Maxim”, zabawiając gości do późnych godzin nocnych.
W niedzielę przy wspaniałej, wręcz gorącej, pogodzie i licznie zgromadzonej publiczności oraz w obecności posła na Sejm RP p. Ryszarda Galli, wójta Gminy Walce p. Bernarda Kubaty i ks. proboszcza Józefa Kobyłki, wystąpiły m.in. zespoły śpiewacze „Sternchen” z Chrzelic i „Kosorowiczanki” z Kosorowic oraz zespoły taneczne „Awaria” i „Przecinek” z Brożca. Wspaniałym koncertem popisała się nowo założona orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kromołowa pod kierunkiem p. Marka Śmiecha, która za swój występ otrzymała od organizatorów pamiątkowy puchar. Duże brawa !
Aby nie pozbawić miłośników footbolu obejrzenia finałowego meczu ME pomiędzy reprezentacją Niemiec i Hiszpanii organizatorzy zadbali o bezpośrednią transmisję pojedynku na miejscu, którą przygotował p. Piotr Pyka. Wieczorem zabawę taneczną umilał zespół „Stelcon”.
Festyn mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu szczególnie firmy BIS Multiserwis Sp. z o.o. z Krapkowic, a także Konsulatu RFN w Opolu, Urzędu Gminy Walce, BS Krapkowice oddz. Walce, Clean Energy z Rozkochowa, „Transpel” z Walc. Wszystkim wymienionym organizatorzy składają tą drogą jak najserdeczniejsze podziękowania.
Słowa gorących podziękowań należą się również p. Ilonie Krause, która sprawnie i z dużą wprawą prowadziła 2-dniowy festyn oraz paniom z koła DFK w Grocholubiu, które wiele czasu i pracy włożyły w organizacje i przebieg imprezy, a także p. Urszuli Marks z Caritas za dozór medyczny. Do zobaczenia w przyszłym roku !
Tekst i zdjęcia:  J. Mikus

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

  Brak opisu obrazkaWersja XML