Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2007/2008 i nadanie patrona Publicznej Szkole Podstawowej w Walcach

3 września 2007r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Walcach odbyła się niezwykle podniosła uroczystość, a właściwie dwie uroczystości.
Otóż po raz pierwszy w historii gminy Walce nastąpiła tu wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2007/08.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym przez ks. biskupa Pawła Stobrawę (biskupa pomocniczego Diecezji Opolskiej).  
Z tej okazji gościło w szkole wiele znamienitych osobistości. Zaszczycił nas swoją obecnością między innymi wiceminister edukacji narodowej- pan Sławomir Kłosowski, Opolski Kurator Oświaty -p. Leszek Adam Zając, Poseł na Sejm RP - p. Ryszard Galla.
Aktu inauguracji roku szkolnego dokonał wiceminister edukacji.
Druga uroczystość dotyczyła wyłącznie społeczności uczniowskiej PSP Walce.
W tym dniu, po dwóch latach przygotowań i starań, szkole nadano imię i otrzymała sztandar. Drogą demokratycznych wyborów wyłoniono patrona, którym okazał się Joseph von Eichendorff - poeta epoki romantyzmu, o którym mówiono, że „rozgrzewa serca, rozjaśnia umysły”, piewca piękna śląskiej ziemi, człowiek prawy, niezwykle skromny, pobożny, gorący patriota.
Po zaprezentowaniu przez uczniów sylwetki Eichendorffa przewodniczący Rady Gminy Walce - p. Piotr Nossol odczytał uchwałę o nadaniu szkole imienia, zaś Wójt Gminy Walce p. Bernard Kubata wręczył pani dyrektor akt nadania imienia Josepha von Eichendorffa Publicznej Szkole Podstawowej w Walcach..
Jak wspomniano wyżej, dzięki hojności sponsorów szkoła otrzymała sztandar.
Sztandar jest obustronnie haftowany. Awers ma kolor zielony. Na jego tle przedstawiono książkę ustawioną grzbietem, która symbolizuje pracę jaką trzeba włożyć, aby zdobyć wiedzę, oraz gęsie pióro jakiego używał Joseph von Eichendorff.
Wokół złotymi literami wyhaftowano napis „Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Josepha von Eichendorffa w Walcach. Na rewersie widnieje godło Polski - biały orzeł w złotej koronie. Wokół niego umieszczono słowa: nauka - praca - wychowanie.
Sponsorami sztandaru były firmy powiatu krapkowickiego, głównie prowadzący
działalność na terenie gminy Walce. W imieniu sponsorów sztandar przekazali panowie Marian Siwon, Ginter Maicher - przedstawiciele sponsorów i p. Monika Białas - przedstawiciel RR przy PSP Walce.
Uroczystość dobiegła końca, ale emocje towarzyszące temu spotkaniu utkwią w pamięci  wszystkich uczestników.

Zdjęcia wykonał: Zakład fotograficzny G.B. Krzysztoń
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Więcej o patronie szkoły:  DOCJoseph von Eichendorff .doc
Więcej o szkole:  Oświata
 
Wersja XML