Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

50 – Lecie Święceń Kapłańskich oraz 30 - Lecie Sakry Biskupiej Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola

                                         50 – lat w służbie Pana Boga

„Dnia 25 czerwca 1957 roku odprawił pierwszą Mszę św. ks. Alfons Nossol, urodzony w Brożcu. Podczas Mszy św. asystowali ks. Koschella i alumn G. Sobotta. Kazanie wygłosił ks. prof. Albert Warkocz. Kościół był przepełniony”. Tyle zapisał w parafialnej kronice ówczesny proboszcz ks. Feliks Sappok. A zatem dokładnie dzisiaj przypada 50-ta rocznica prymicyjnej, czyli pierwszej Mszy św. celebrowanej przez ks. abp. w tutejszej, rodzinnej, brożeckiej parafii
Ponadto pragnę przypomnieć, że 25.06.1977 r. miało miejsce ogłoszenie nominacji na Biskupa Opolskiego, dokonanej przez papieża Pawła VI. A zatem kolejna znacząca rocznica 30 lat posługi biskupiej.
Te fakty napawają nas ogromną radością i wdzięcznością, nic więc dziwnego, że także dzisiaj, jak przed 50-laty, kościół jest przepełniony.
Jako proboszcz tutejszej parafii mam zaszczyt powitać wszystkich gości i parafian zgromadzonych w naszej świątyni na Jubileuszowej Eucharystii. Cieszymy się z obecności władz samorządowych. Witam więc serdecznie:
- Starostę Krapkowickiego p. Alberta Machę;
- Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice p. Piotra Sollocha;
- Burmistrza Miasta i Gminy Zdzieszowice p. Ditera Przewdzinga
- Wójta Gminy Walce p. Bernarda Kubatę
Miło mi, że mogę powitać obecnych kapłanów, a szczególnie kapłanów wywodzących się z naszej parafii, oprócz Jubilata reprezentuje ich ks. prałat Gerard Sobotta oraz ks. dr Antoni Kaltbach. Witam o. Henryka Kałużę, kapelana sanatorium w Kamieniu Śl. Ks. Krzysztofa Korgel oraz ks. prob. Józefa Kobyłkę z Walec – wreszcie wszystkich kapłanów dekanatu krapkowickiego. Witam siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.
Czcigodny Ks. Abp zawsze wielką wdzięczność i pamięć okazuje swoim nauczycielom i wychowawcom, stąd są oni dzisiaj także zaproszeni. Witam więc grono pedagogiczne na czele z p. Dyrektorem naszej szkoły Zenonem Jędrzejczykiem, jak też wszystkich emerytowanych nauczycieli.
Nie mogę pominąć i także serdecznie powitać rodziny Księdza Arcybiskupa. A najbliższa rodzina się kurczy. Trzech braci już odeszło do Pana. Natomiast siostra i brat znajdują się aktualnie w szpitalu i nie mogą z nami przeżywać tej uroczystości.
Witam wszystkich gości z sąsiednich parafii i oczywiście naszych parafian.
W naszym kościele widzimy piękną figurę św. Jacka, który spogląda na ołtarz i wiernych. Przeżywamy obecnie 750-lecie jego śmierci. A konsekracja czyli święcenia biskupie Jubilata odbyły właśnie się w uroczystość św. Jacka 17 sierpnia 1977 roku.
Porównując życie św. Jacka i Księdza Arcybiskupa możemy bez większych problemów dostrzec wiele wspólnych cech. Św. Jacek był niezwykle aktywny, założył wiele dominikańskich klasztorów, bez reszty poświęcił posłudze głoszenia Ewangelii, a nawet jak podaje tradycja czy legendy za jego wstawiennictwem działy się cuda.
To czego dokonał Czcigodny nasz Jubilat dla dobra Kościoła i ludu Bożego zarówno w kraju jak też za granicą jest imponujące i niezwykłe, a w wielu przypadkach wprost cudowne.
Za to wielkie dzieło, trud i poświęcenie, posługę kapłańską i biskupią chcemy dziękować i sławić Boga, i to za wstawiennictwem naszego rodaka św. Jacka.

Fragmenty mowy powitalnej wygłoszonej przez ks. prałata dr Henryka Wollnego – proboszcza parafii Brożec w dniu 25 czerwca 2007 r. w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych z okazji Jubileuszu ks. abpa A. Nossola.
Zdjęcia wykonał: Jerzy Mikus 
              Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
                                                                           
Wersja XML