Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowy koncert adwentowy w austriackiej Gminie Berg

 

W dniu 2 grudnia 2007 roku w pierwszą niedzielę adwentową przedstawiciele Gminy Walce na zaproszenie austriackiej Gminy Berg (Górna Austria) uczestniczyli w ósmym z rzędu międzynarodowym koncercie Adwentowym z udziałem partnerskiej gminy Berg Opf. (Niemcy).
Podniosły koncert odbył się w Kościele parafialnym w miejscowości Berg – Rorbach. Chóry z zaprzyjaźnionych gmin oraz zespół b-mol z Gminy Walce pod kierunkiem p. Piotra Pyki wprowadziły licznie zebranych słuchaczy w świąteczny nastrój.
Spotkanie stało się również okazją do rozmów pomiędzy włodarzami Gmin o dalszej współpracy i wymianie doświadczeń.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML