Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Walce etap I - zakończona

                 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
                 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wójt Gminy Walce informuje, że  dnia 30 sierpnia 2006 r. zakończono realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Walce - etap I"
Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -75 % oraz budżetu państwa - 10% w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji informujemy, że właściciele posesji przyległych do ulic Opolskiej i Mickiewicza, do których doprowadzono przykanaliki, mogą włączać się do sieci kanalizacyjnej. Po wykonaniu przyłączenia należy zgłosić się do Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja we Walcach, ul. Mickiewicza 18 pokój 2, celem odbioru robót i pm odpisania umowy na odprowadzanie ścieków.

 

 

 

 

Wersja XML