Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WALCE - Piękna Wieś Opolska 2013

WALCE - Piękna Wieś Opolska 2013

21 września 2013 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w tegorocznej XVI edycji konkursu Piękna Wieś Opolska 2013. Uroczystość odbyła się we wsi Karłowice gmina Popielów . Karłowice zajęło I miejsce.

Konkurs obejmował 5 kategorii tj.: Najpiękniejsza wieś, Najlepszy start w odnowie wsi, Najlepszy projekt odnowy wsi, Najpiękniejsza zagroda wiejska oraz Wieś dziedzictwa kulturowego.

W kategorii „Najpiękniejsza wieś” miejscowość Walce zdobyła III miejsce. Komisja oceniająca uznała, że wieś charakteryzuje się dynamiką przedsięwzięć, sposobem organizacji i komunikacji wewnętrznej, współdziałaniem wewnętrznych organizacji, współpracą z partnerami zewnętrznymi oraz estetyka wsi.

Nagrodę odebrała delegacja na czele której stał Wójt Gminy Walce Bernard Kubata oraz Ilona Wyciślok, Gminny Koordynator Programu Odnowy Wsi, natomiast Sołectwo Walce reprezentowali: sołtys Jan Kunert, przewodniczący rady sołeckiej Rudolf Koch, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Walce Gizela Kunert oraz członkowie rady sołeckiej- Magdalena Osieka, Danuta Janiczek, Andrzej Koniecke z małżonką.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Wersja XML