Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Wielkie Wojewódzkie Dyktando Języka Niemieckiego

IV Wielkie Wojewódzkie Dyktando Języka Niemieckiego
- wielkie pisanie i gala rozdania nagród 2013 r.

W zeszłym roku w październiku rozpoczęliśmy przygotowywanie IV edycji naszego Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego. 16 października uczestnicy dyktanda zmierzyli się z niemiecka ortografią pisząc teksty w swoich kategoriach. 18 listopada 2013 roku nadszedł ten wyjątkowy dzień, aby podsumować, podziękować i nagrodzić.
Uczestnicy dyktanda pisali na zakodowanych arkuszach, w trzech kategoriach wiekowych, trzy różne teksty i a nauczyciele w tym czasie skorzystali
z ciekawych warsztatów przygotowanych przez Instytut Goethego.
W tym roku zgłoszonych zostało 214 uczniów z 56 szkół z wszystkich zakątków Opolszczyzny. Szkoły podstawowe reprezentowało 21 szkół, gimnazja 28 szkół i szkoły średnie 8 szkół. W roku ubiegłym zgłoszonych było 209 uczniów, w roku 2011 – 137 uczniów, natomiast w roku 2010 – na nasze pierwsze dyktando zgłoszono 153 uczniów.
Bardzo cieszy nas fakt, iż z roku na rok liczba uczestników wzrasta i nasze dyktando zapoczątkowane w roku 2010, w roku języka niemieckiego pod hasłem: „Deutsche Sprache - Sprache der Ideen” zyskuje na popularności,
a ilość zgłoszonych uczestników utwierdza nas w tym, że warto znowu podjąć się wyzwania organizacji jubileuszowej – piątej edycji.
Jednak jeszcze bardziej cieszy nas wysoki poziom uczestników.
Widoczne jest, iż uczniowie to już zwycięzcy etapów szkolnych, a nie przypadkowi uczestnicy. Komisja konkursowa musi poświęcić wiele godzin na dokładne analizowanie prac, aby wyłonić laureatów, tych najlepszych
z najlepszych.
Grupa najmłodsza – czyli uczniowie szkól podstawowych pisali tekst tematycznie związany ze swoim hobby. Najmłodszym uczestnikom trudność najczęściej sprawiły rzeczowniki złożone takie jak: Mittwochnachmittag, Schwimmverein, Schwimmbad, Treffpunkt. Jednak dzisiejsi laureaci znakomicie sobie poradzili popełniając tylko po kilka błędów.
Grupa gimnazjalistów była grupą najliczniejszą, gdyż w tej kategorii pisało 75 uczestników. Uczestnicy kategorii szkoły gimnazjalne sprawili najwięcej kłopotów komisji konkursowej swoim bardzo wyrównanym poziomem. Dlatego też po kilkukrotnym bardzo wnikliwym sprawdzeniu prac, komisyjnie postanowiono iż w tym roku wyłonionych pięciu laureatów, tak jak regulamin przewiduje, zajmie tylko trzy pierwsze miejsca.
Wyłoniono jedno pierwsze miejsce i dwa drugie miejsca oraz dwa trzecie miejsca ex eaquo.
Gimnazjaliści pisali tekst o tematyce pożarniczej. Już sam tytuł „Großbrand” wskazywał, że w tym tekście również występować będą rzeczowniki złożone. Trudnością były również przegłosy w liczbie mnogiej oraz tkzw. „nieme H”. Wyrazem, w którym najczęściej popełniono błąd brzmiał: frühzeitig, kolejne inne wyrazy to gefährlich, frühmorgens, Wachtmeister, Fehler, erfahren, obwohl
i Feuerwehrmänner. Rekordzistą tegorocznego dyktanda jest laureat pierwszego miejsca w kategorii szkoły gimnazjalne, który na 153 wyrazy popełnił tylko 1 błąd, a kolejni laureaci tej kategorii nie przekroczyli ilości 5 /pięciu/ błędów.

Trzecia kategoria wiekowa, to szkoły średnie. To najstarsi uczestnicy naszego dyktanda mieli okazję, aby dowiedzieć się być może nawet po raz pierwszy, że łacina króluje nie tylko w języku medycznym i naukowym, ale od jakich wyrazów łacińskich pochodzą niektóre wyrazy używane dziś w języku niemieckim. W tekście pisanym przez uczniów szkół średnich największą trudność sprawiły wyrazy: Antiquität, antiquiert, sozialversicherungspflichtiger, erstrebenswert i schnelllebig. Jednak nie były to wyrazy straszne dla naszych laureatów, gdyż laureatka I miejsca popełniła tylko 2 błędy, a pierwsi trzej laureaci nie przekroczyli ilości 5 błędów na 208 wyrazów, z których składał sie tekst. W tej kategorii wyłoniono 5 laureatów miejsc od 1-5.
Myślę, że w takim telegraficznym skrócie udało mi sie przybliżyć Państwu przebieg dyktanda, zadania organizatorów i pracy komisji konkursowej, która dołożyła wszelkich sil, aby uczestnicy zostali sprawiedliwie ocenieni
i nagrodzeni.
Gratuluję zatem bardzo serdecznie wszystkim laureatom, nauczycielom, rodzicom, dyrektorom i zapraszam do wzięcia udziału za rok, w piątej – jubileuszowej już edycji naszego dyktanda.

Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym naszą inicjatywę. Dziękuję instytucjom wspierającym, które przejęły patronat honorowy nad dyktandem, członkom PSNJN o/Opole, którzy podjęli się sprawdzania tak wielu prac, dziękuję wszystkim sponsorom, bo bez wsparcia finansowego przeprowadzenie dyktanda nie byłoby możliwe.

Opracowała Agata Makiola – koordynator IV Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego 2013

 

 

Wersja XML