Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystości z okazji 10-lecia podpisania umowy partnerskiej Walce - Mala Moravka

 Brak opisu obrazka 

 Uroczystości z okazji 10-lecia podpisania umowy partnerskiej
 w gminie Walce

 

15 września 2012 r. w Walcach, w ramach projektu „Jubileusz 10-cio lecia  współpracy gmin partnerskich Walce-Mała Morawka”, odbyło spotkanie robocze radnych i samorządowców zaprzyjaźnionych gmin, podczas którego świętowano trzecią część jubileuszowych obchodów. Podczas spotkania obaj Wójtowie wymienili się pamiątkowymi plakietami. Wójt Walec zaprezentował wydany na tą okazję folder, który ukazuje wspólne dokonania obu gmin w minionym dziesięcioleciu. Uczestnicy spotkania podkreślali, że najważniejszym i najbardziej widocznym efektem umowy partnerskiej są przyjaźnie i kontakty nawiązane między mieszkańcami pogranicza. Szczególnie cieszą wizyty prywatne mieszkańców w zaprzyjaźnionych gminach, podczas których wstępują oni do Urzędu, przedstawiają się i przekazują pozdrowienia od mieszkańców i samorządu, opowiadają, co nowego
w naszych gminach. Spotkanie było  połączone  z prezentacją gminy Walce i zwiedzaniem Kamienia Śląskiego. Następnego dnia delegacja czeska wzięła w obchodach Dożynek Gminnych
w Grocholubiu.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


 

11 sierpnia br. w Straduni podczas „10 Zlotu Motocyklowego” odbyła się druga część obchodów 10 – lecia współpracy gmin Walce - Mala Moravka.
Swoją obecnością także zaszczycili nas Partnerzy z Malej Moravki.
Uroczystości rozpoczęły się krótkim nabożeństwem w kościele parafialnym w Straduni, następnie wszyscy motocykliści wyruszyli na ok. 28 km paradę motocyklową trasą: Stradunia, Żużela, Brożec, Kromołów, Rozkochów, Walce, Grocholub, Stradunia park nad rzeką. Po uroczystym przywitaniu wszystkich uczestników i gości można było podziwiać motocykle różnych marek i roczników. Współorganizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Walce oraz Rada Sołecka Straduni, którzy zapewnili gościom także wiele innych atrakcji m. in: różnego rodzaju gry, konkursy, pokazy i koncerty.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy Granice.

 

  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka

  

 


 

Uroczystości z okazji 10-lecia podpisania umowy partnerskiej
 w gminie Mała Morawka

W dniach 4 i 5 sierpnia br. delegacja z Gminy Walce uczestniczyła  w uroczystościach 10-lecia współpracy gmin Walce - Mala Moravka będących centralnym punktem dorocznych dni Malej Moravki.

Historia kontaktów pomiędzy gminami sięga roku 2002, kiedy to 19 października przedstawiciele Gminy Walce i Czeskiej Gminy Malá Morávka zawarli umowę partnerską. Od tego czasu partnerstwo rozwijało się na różnych płaszczyznach. Samorządowcy i Mieszkańcy gminy Walce wielokrotnie odwiedzali Malą Moravkę. Gminy partnerskie odwiedzały nie tylko oficjalne delegacje, ale również członkowie zespołów kulturalnych, uczniowie szkół, członkowie stowarzyszeń i sportowcy.

Delegacja  z Gminy Walce, w skład której weszli: Wójt Gminy Pan Bernard Kubata, Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Nossol,  a także radni i sołtysi, udała się 4 sierpnia br. do Malej Moravki by tam wspólnie z władzami samorządowymi czeskiej gminy oraz jej mieszkańcami uczcić jubileusz 10 – lecia partnerstwa i współpracy.

Delegację z Polski uroczyście przywitał Starosta Malej Moravki Pan Ondrej Holub. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Walce dziękując partnerom za współpracę i zaproszenie. Nie obyło się bez niespodzianek i prezentów.

Bardzo istotnym punktem obchodów jubileuszu była uroczysta sesja podsumowująca osiągnięcia 10 lat partnerstwa, podczas której przedstawiciele obu gmin partnerskich podpisali również umowę odnawiającą partnerstwo podkreślając kontynuację 10-letniej już współpracy.

Dyskutowano również na temat aktualnych problemów mających miejsce w zaprzyjaźnionych gminach, oraz wymieniono się doświadczeniami i korzyściami z podpisanych partnerstw, a także przedstawiono plany na dalsze lata współpracy.

Spotkanie uświetnił uroczysty festyn, występy zespołów oraz pokazy. Przy dźwiękach muzyki na żywo impreza trwała do późnych godzin nocnych.

Program poza oficjalnymi spotkaniami zawierał również liczne atrakcje pozwalające na wymianę doświadczeń i wzajemne czerpanie wzorców: wystawy, występy artystów, zwiedzanie okolicy, Mini Turniej Piłki Nożnej o Puchar Gminy Walce i Mala Moravka, oraz wspólne wejście na Pradziada.

Druga część obchodów 10–lecia współpracy będzie miała miejsce podczas „Zlotu motocyklistów” oraz „Dni Straduni”, które odbędą się 11-12  sierpnia br.  w Straduni. Partnerzy z Malej Moravki zapewnili już o swojej obecności. Z kolei trzecia część obchodów odbędzie się podczas Dożynek Gminnych 15-16 września br.

Jubileusz 10-cio lecia współpracy gmin partnerskich Walce – Mala Moravka  jest okazją do podsumowania osiągnięć, ale również do uhonorowania wszystkich tych osób, którzy swoją pracą i zaangażowaniem budowali i budują nasze partnerstwo.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy Granice.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


 

Wersja XML