Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Seminarium Śląskie

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka

 

Zaproszenie do udziału w XVII Seminarium Śląskim nt.: „Edukacja na Śląsku- szansą dla Ciebie, dla mnie i dla Regionu” w Kamieniu Śląskim w dniach 3 - 6 października 2012 r.

 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami organizuje w dniach 3-6 października 2012 r. XVII Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim będzie „Edukacja na Śląsku - szansą dla Ciebie dla mnie i dla Regionu”. Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej.

Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Niezwykle ważne w procesie budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego każdego regionu jest wykształcenie rozumiane w każdym aspekcie. System edukacyjny i wykształcenie stanowią podstawę rozwoju człowieka i jednocześnie rozwoju społeczeństwa.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach XVII Seminarium Śląskiego podejmie się analizy aktualnych ofert kształcenia w regionie, czy odpowiadają one wyzwaniom i zapotrzebowaniu tutejszego rynku pracy? a także w jakim stopniu na dzisiejszym Śląsku osiągnięta jest równość ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, narodowość w ideach: kształcenia – rodziny i zawodu. Poruszane zostaną kwestie dotyczące historycznych doświadczeń systemu oświaty na Śląsku - z jakiego środowiska wywodziła się elita intelektualna na Śląsku? Gdzie i jak kształciło się społeczeństwo śląskie? W ostatnich dniach Seminarium Śląskiego będziemy mówić o  roli kościoła w poszukiwaniu i przekazywaniu wartości społecznych a także poszukamy odpowiedzi jakiej edukacji potrzebuje mniejszość niemiecka.

Całość programu tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

 W załączniku projektowany szczegółowy program XVII Seminarium Śląskiego.

Zapraszamy do udziału w XVII Seminarium Śląskim.

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

 Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 25 września 2012 r.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XVII Seminarium Śląskie") lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (03.10 - 06.10.2012 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 -9.00.

DOCXXVII Seminarium Śląskie- zaproszenie..docx

DOCXKarta Potwierdzenia Uczestnictwa -SS-2012..docx

http://www.haus.pl/aktualnosci-117.html
Wersja XML