Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy Krzywej w Walcach

Zakończono projekt pn.:”Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodnika ulicy Krzywej w Walcach”. Projekt finansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania: Infrastruktura drogowa, poddziałanie: Drogi lokalne
Wartość całej inwestycji wyniosła 505 734,51 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 400 681,58 zł.
Zakres robót obejmował:
- wykonanie 0,417m nowej nawierzchni oraz nowego chodnika,
- modernizację linii energetycznej oraz zamontowanie 19 słupów oświetleniowych
 

  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Wersja XML