Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwalczyć niewidoczne

Brak opisu obrazka
 
Jednostka KSRG OSP Stradunia zrealizowała zadanie pn. "Zwalczyć niewidoczne". Głównym celem projektu był rozwoju instytucjonalny i infrastrukturalny naszej organizacji, celem realizacji działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zrealizowane działania przyczynią się do osiągnięcia celu głównego jak również do celu pośredniego jakim jest - zadbanie o bezpieczeństwo strażaków ochotników poprzez skuteczne usuwanie szkodliwych czynników z ubrań strażackich. W ramach projektu zakupiono profesjonalną pralkę i suszarkę oraz detergenty, następnie przygotowano miejsce pod zakup nowego wyposażenia oraz wykonano montaż zakupionej pralki i suszarki. Prace montażowe wykonali strażacy ochotnicy w ramach wolontariatu. Zakup profesjonalnej pralnicy oraz suszarki wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz detergentami umożliwi w sposób właściwy usunąć niebezpieczne produkty spalania. Zakupiony sprzęt będzie służyć wszystkim jednostkom OSP z terenu Gminy Walce. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.
 
 
12.11.2021
Wersja XML