Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce 14 grudnia 2021

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz. 16.00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok,

b. zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

c. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

4. Zamknięcie sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                Mateusz Burczyk

 

 

Wersja XML