Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce 18 październik 2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


W dniu 18 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się zaplanowane wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Wizytacja infrastruktury socjalnej – Klubu Senior + w Grocholubiu.
2. Wizytacja nowo wyremontowanego boiska sportowego w Walcach wraz z infrastrukturą sportową.

                                                                                                                     Przewodniczący Komisji Oświaty,
                                                                                                                           Kultury, Sportu, Turystyki,
                                                                                                                          Zdrowia i Spraw Socjalnych
                                                                                                                               

                                                                                                                                Marek Kołodziejczyk

Wersja XML