Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty unijne

Cyfrowa Gmina

 

RPO WO 2014-2020

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

PROW 2014-2020

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce

 

ZDALNA SZKOŁA+

Program Zdalna Szkoła +

 

ZDALNA SZKOŁA

Zdalna szkoła

 

Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

My do Was - Wy do nas - spotkania sąsiadów

Na strażackich łączach

Czesko – Polskie spotkanie strażaków

Projekt 112

Muzyka integruje narody

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz załączników do umowy ramowej

Partnerstwo znaczy lepiej i więcej

 

Wersja XML