Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie o terminie składania wniosków na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Walce informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Walce będzie ubiegać się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terminem realizacji w roku 2022.

Jednocześnie zawiadamiamy, że jest to już ostatni konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Opolu,

w którym można wziąć udział i skorzystać z dofinasowania!

Mając na uwadze powyższe przypominamy, że termin składania wniosków upływa w dniu 30 września 2021r.            

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 18 w Walcach, I piętro pok. nr 12 lub pod nr tel. 77 4667550.

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z przedmiotowego dofinansowania i składania wniosków.

DOCwniosek azbest 2021-2022.doc
 

Wersja XML