Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozbądź się odpadów – MPSZOK wrzesień 2021r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

W miesiącu wrześniu będzie można pozbyć się odpadów komunalnych (nie pochodzących z działalności produkcyjnej, rolniczej) w postaci:

dostarczając je do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w następujących miejscach:

WALCE, ul. Zamkowa - skład TRANS-PEL - 11.09.2021r.

BROŻEC,  ul. Reymonta obok byłego placu PGR-u – 18.09.2021r.

w godzinach od 8.00 do 16.00!!!

WAŻNE!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej.       

UWAGA!

Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych, części samochodowe oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.     

Odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, materace, wózki, meble) można również wystawić przed posesję w dniu organizacji zbiórki akcyjnej.

Dodatkowo przypominamy, iż składowanie odpadów przy MPSZOK poza wyznaczonym terminem grozi karą grzywny.

Wersja XML