Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy w Walcach

K o m u n i k a t

Wójta Gminy Walce

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z zaostrzaniem się sytuacji epidemiologicznej i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i zaleceniami, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców,  informuję o zmianach wprowadzonych w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Walcach  od 29.03.2021r. do 9.04.2021 r.

Wprowadzamy ograniczenie dostępu na teren Urzędu Gminy w Walcach.
Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie wyłącznie w najpilniejszych, losowych sprawach.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w pierwszej kolejności telefonicznie (sekretariat: 774660108 lub bezpośrednio - numery telefonów podane poniżej), korespondencyjnie,  e-mailowo (skrzynka ogólna: ), elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

Przy wejściu głównym urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza do której można wrzucać wnioski i inne dokumenty, konieczne do dostarczenia do urzędu. Jest ona codziennie opróżniana, a pisma otrzymają właściwą datę wpływu.

Dowody osobiste, akty urodzenia, akty zgonu, działalność gospodarcza - prosimy  o telefoniczne uzgodnienie godziny wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego 77 466 7551.

Oczywiście zajmiemy się każdą Państwa sprawą jak najszybciej, ale ograniczamy kontakt osobisty.

- 77 4667 549 - Referat Finansów – Podatki,

- 77 4667 550 - Referat Infrastruktury i Inwestycji (odpady), 

- 77 4667 557 - Referat Gospodarki (geodezja),

- 77 4667 552 - Gminny Zespół Oświaty,

- 502 695 623 - Wodociągi i Kanalizacja e- mail: ,

 

W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty winny być uiszczane przelewem
na nr rachunku bankowego 14 8884 0004 2002 0212 8368 0125

Prosimy o stosowanie się do ogólnych zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, dystans)

Wersja XML