Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GRYPA PTAKÓW. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwie na terenie powiatu krapkowickiego, Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie Nr 0510/P/1/2021 z dnia 17 marca 2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego. 

 

Rozporządzenie zawiera wskazanie obszaru objętego restrykcjami obejmującego m. in. teren Gminy Walce. Część terenu Gminy Walce tj. rejon Brożca i Straduni znalazł się w obszarze zapowietrzonym, pozostałe tereny znajdują się w obszarze zagrożonym.

Ponadto rozporządzenie wskazuje szereg nakazów i zakazów służących zwalczaniu grypy ptaków.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się m.in:

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m. in:

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m. in.:

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m in:

Szczegółowy wykaz nakazów i zakazów zawarty jest w rozporządzeniu Nr 0510/P/1/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 17 marca 2021 dostępnym poniżej:

PDFRozporządzenie Nr 0510P12021 Wojewody Opolskiego z dnia 17 marca 2021.pdf

Podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy zgłaszać niezwłocznie do  następujących instytucji:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach – tel.77 4661515;

Urząd Gminy w Walcach – sekretariat tel. 77 4667541;

Urząd Gminy w Walcach – centrum zarządzania kryzysowego tel. 77 4667554;

Telefon alarmowy – 112.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML