Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

APEL DO POSIADACZY DROBIU

APEL
DO  POSIADACZY  DROBIU  LUB  INNYCH  PTAKÓW
Z  WYŁĄCZENIEM  PTAKÓW  STALE  UTRZYMYWANYCH
W  POMIESZCZENIACH  MIESZKALNYCH

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04  kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 poz. 722) osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków stale utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych, zobligowane zostały do zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii miejsc, w których są one utrzymywane.

W związku z powyższym wnosi się, aby posiadacze utrzymujący drób lub inne ptaki
na własne potrzeby dokonali stosowanego zgłoszenia na wzorze dostępnym na stronie www.walce.pl lub w Urzędzie Gminy w Walcach przy ul. Mickiewicza 18 – sekretariat. Następnie dokument ten należy dostarczyć bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Walcach.


DOCXwzór zgłoszenia chów przydomowy ptaków.docx

DOCXklauzula i zgoda grypa ptaków.docx

PDFRozporządzenie w sprawie zarządzenia środkow zwiazanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf

Wersja XML