Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków pn. „Znam i dbam o przyrodę w Aglomeracji Opolskiej”

Konkurs plastyczny pn. „Znam i dbam o przyrodę w Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”.

 

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej.

Prace można zgłaszać do 31 maja br.

 

Brak opisu obrazka

PDFRegulamin - konkurs plastyczny - ogłoszenie o konkursie.pdf

DOCXKarta zgłoszeniowa - konkurs plastyczny ost..docx

Więcej informacji o Konkursie:

https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-plastyczny-znam-i-dbam-o-przyrode-w-aglomeracji-opolskiej

Wersja XML