Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyskusja publiczna 19.01.2021 godz. 14:00 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce.

Przypominamy, dziś (19.01.2021r.) o godz. 14:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce.

Dyskusja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Walcach (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Do wideokonferencji można dołączyć poprzez poniższy link

https://wideokonferencja.panolive.pl/KonsultacjeWalce

oraz przy użyciu niżej zamieszczonej nazwy użytkownika i hasła

użytkownik: walce3

hasło: walce3

Zapraszamy

Wersja XML