Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZYPOMNIENIE! OGŁOSZENIE Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Walce
o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały nr V/63/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce

zawiadamiam

o wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce, od 30.12.2020r. do 03.02.2021r., od poniedziałku do piątku, w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, w godzinach pracy, w sali narad (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel.77 4667 557).

 


Więcej informacji na stronie BIP:

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce

 

 

 

 

 

Wersja XML